نمایش دادن همه 9 نتیجه

تاس چوبی مجموعه 2 عددی

300,000 تومان
جنس: چوبی

ابعاد کالا ۲۰×۲۰ میلی‌متر

وزن ۵ گرم

تعداد: 2 عدد

تاس وعده زمانی آبی مجموعه 7 عددی

430,000 تومان

ابعاد کالا ۱۸۰x۸۰x۲۰ میلی‌متر

وزن ۲۰۰ گرم

کاربرد: برای گرفتن وعده های زمانی تعداد: 7 عدد رنگ: آبی

تاس وعده زمانی بنفش مجموعه 7 عددی

900,000 تومان

ابعاد کالا ۱۸۰x۸۰x۲۰ میلی‌متر

وزن ۲۰۰ گرم

کاربرد: برای گرفتن وعده های زمانی تعداد: 7 عدد رنگ: بنفش

تاس وعده زمانی زرد مجموعه 7 عددی

430,000 تومان

ابعاد کالا ۱۸۰x۸۰x۲۰ میلی‌متر

وزن ۲۰۰ گرم

کاربرد: برای گرفتن وعده های زمانی تعداد: 7 عدد رنگ: زرد

تاس وعده زمانی سبز مجموعه 7 عددی

430,000 تومان

ابعاد کالا ۱۸۰x۸۰x۲۰ میلی‌متر

وزن ۲۰۰ گرم

کاربرد: برای گرفتن وعده های زمانی تعداد: 7 عدد رنگ: سبز

تاس وعده زمانی سیاه مجموعه 7 عددی

1,900,000 تومان

ابعاد کالا ۱۸۰x۸۰x۲۰ میلی‌متر

وزن ۲۰۰ گرم

کاربرد: برای گرفتن وعده های زمانی تعداد: 7 عدد رنگ: سیاه

تاس وعده زمانی فیروزه ای مجموعه 7 عددی

380,000 تومان

ابعاد کالا ۱۸۰x۸۰x۲۰ میلی‌متر

وزن ۲۰۰ گرم

کاربرد: برای گرفتن وعده های زمانی تعداد: 7 عدد رنگ: سبز

تاس وعده زمانی قرمز مجموعه 7 عددی

1,900,000 تومان

ابعاد کالا ۱۸۰x۸۰x۲۰ میلی‌متر

وزن ۲۰۰ گرم

کاربرد: برای گرفتن وعده های زمانی تعداد: 7 عدد رنگ: قرمز

تاس وعده زمانی نارنجی مجموعه 7 عددی

380,000 تومان

ابعاد کالا ۱۸۰x۸۰x۲۰ میلی‌متر

وزن ۲۰۰ گرم

کاربرد: برای گرفتن وعده های زمانی تعداد: 7 عدد رنگ: نارنجی